Google ads byrå

Med riktade annonser skapar vi förutsättningar för att öka försäljningen och kontakterna. 
Du får regelbundna rapporter och en god kontakt för att optimera din försäljning.

Det här ingår alltid

Vad är -och vad betyder sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimization eller förkortat SEO, är de tekniker och metoder som används för att få en webbsida att komma så högt upp i sökresultaten som möjligt hos tex Google och göra din hemsida så relevant som möjligt för besökarna.
Att googla har varit ett vedertaget verb ända sedan 2003. När du googlar är det vanligen någon av de första träffarna som du klickar på. Alla vill ligga topp 10 på Google. Men oftast är det ingen slump att företag som ligger topp 10 på Google, gör det. Det krävs en medveten strategi och kompetent arbete för att nå dit.

Behöver du hjälp med sökoptimering?

Vi hjälper dig att bestämma vilka sökord som är mest lönsamma att optimera för dig. Vi analyserar hur dina tekniska förutsättningar ser ut och om något bör åtgärdas. Vi går igenom dina texter och innehåll, din webbplats struktur och hur andra länkar till dig. Sökmotoroptimering handlar om att kontinuerligt finjustera och förbättra sina resultat över tid. Att arbeta med sökmotoroptimering kräver långsiktighet, tålamod och hårt arbete.

Såhär arbetar vi med SEO